Kwaliteit- en patiëntveiligheid

Kwaliteit en patiëntveiligheid

Alle medewerkers van het ziekenhuis zetten zich elke dag maximaal in om patiënten en hun familie of naasten de best mogelijke behandeling te bieden. Via kritische evaluatie van onze werking en resultaten werken we continu aan de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van zorg en dienstverlening. We proberen aan elke hulpvrager goede, professionele en warmhartige zorg te verstrekken die gericht is op spoedig herstel en maatschappelijke re-integratie.

Wij dragen eerlijke communicatie over wat goed loopt en wat optimaler kan hoog in het vaandel. We zien het als onze permanente opdracht om waar nodig aan verbetering te werken.