Verzekeringen

Als patiënt ben je verzekerd voor:

  • burgerrechtelijke aansprakelijkheid (vergoeding voor de schade die je toebrengt aan anderen)
  • rechtsbijstand
  • lichamelijke ongevallen.

Je bent verzekerd tijdens het verblijf in het ziekenhuis en tijdens de deelname aan alle activiteiten in het kader van therapie of met een therapeutisch doel, op voorwaarde dat de activiteiten door het ziekenhuis georganiseerd zijn, erbinnen of erbuiten. Je bent dus ook verzekerd op weg naar en van de plaats van de therapeutische activiteit. 

Patiënten op weekend of op verlof, zijn niet verzekerd gedurende die tijd. De weg naar en van de verzekerde voorziening is enkel mee verzekerd wanneer er om therapeutische redenen goedkeuring is om naar huis te gaan.

Gebruik eigen wagen

Patiënten die zich met de eigen wagen verplaatsen naar een voorziening, terug naar huis rijden of naar of terug van een therapeutische activiteit buiten de verzekerde voorziening rijden, genieten in geen enkel geval van de dekking voor de schade aan de eigen wagen. De verzekering van het ziekenhuis, noch het ziekenhuis, zullen tussenkomen in de schade aan de wagen.