Therapie-aanbod

In het ziekenhuis werken verschillende therapeuten. Er zijn psychologen, psychotherapeuten, ergotherapeuten, creatieve therapeuten, muziektherapeuten, groepsbegeleiders, bewegingstherapeuten, psychomotore therapeuten en kinesisten.

Samen bieden zij een afwisselend programma aan dat wordt begeleid door een psycholoog. Deze programma's kunnen individueel of in groep zijn. Voor elke patiënt wordt een programma op maat gemaakt.

Het ziekenhuis biedt therapie aan per doelgroep of psychiatrische aandoening. Zo kan er specifiek worden gewerkt aan de doelen van de behandeling en worden er steeds andere accenten gelegd. De therapie richt zich op inzicht, gedragsverandering, stabilisatie, educatie en activatie, afhankelijk van de behoeften van de patiënt.

Voor activering en resocialisatie zijn er therapieën die openstaan voor verschillende behandelvormen.

Regelmatig evalueert het team de therapie.

Het bewegingscentrum

Bewegen is essentieel voor zowel lichamelijk als psychisch herstel. Het Bewegingscentrum biedt kinesitherapie, psychomotorische therapie en sportieve vrijetijdsbesteding aan voor patiënten met aandoeningen zoals verslaving, psychose, depressie en persoonlijkheidsstoornissen. Ook oudere, minder mobiele patiënten zijn welkom. . Het aanbod omvat sport, spel, dans, relaxatie en therapie. 

Het centrum heeft een goed uitgeruste accommodatie, geschikt voor diverse zaalsporten, fitness, dans- en bewegingstherapie, lichaamsgerichte therapie, relaxatie en kinesitherapie.

Buiten is er een beweegroute over de groene campus

Therapiecentrum De Variant

Therapiecentrum De Variant helpt bij herstel en biedt verschillende activiteiten aan. Dit zijn activiteiten die te maken hebben met werk, creativiteit en sociale en culturele zaken. Het aanbod omvat vier belangrijke gebieden:

  • vrije tijd;
  • persoonlijke ontwikkeling;
  • werk;
  • ontmoeting.

De Variant is er voor alle patiënten van het ziekenhuis. We hebben programma's voor verschillende doelgroepen en leeftijden, zowel voor patiënten die in het ziekenhuis verblijven als voor wie op dagtherapie komt.

In De Variant staan deelname, inspraak, zelfbeschikking en aandacht voor ieders sterke punten centraal. Er is een divers activiteitenaanbod dat zoveel als mogelijk rekening te houdt met individuele interesses en mogelijkheden.