Therapie-aanbod

Therapie in vele vormen

In het ziekenhuis zijn divers geschoolde therapeuten tewerkgesteld. Psychologen en psychotherapeuten, ergotherapeuten, creatief therapeuten, muziektherapeuten, groepsbegeleiders, bewegingstherapeuten, psychomotore therapeuten en kinesisten, enz...

Samen bieden zij een gevarieerd programma aan dat inhoudelijk onder de supervisie staat van de psycholoog.  Deze behandelprogramma's kunnen individueel of in groep zijn.   Voor elke patiënt wordt een behandelprogramma op maat samengesteld. 

Het ziekenhuis biedt therapie aan per doelgroep of psychiatrische aandoening.   Op die manier kan er specifiek gewerkt worden op de behandeldoelstellingen en worden er telkens andere accenten gelegd.  De therapie beoogt te werken aan inzicht, gedragsverandering, stabilisatie, educatie, activatie al naar gelang de noden van de patiënt .

Voor activering en resocialisatie zijn er wel therapievormen die openstaan voor de verschillende behandelvormen.

Regelmatig maakt het team een bilan op ter evaluatie van de therapie.