PZ Onzelievevrouw Brugge

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw is gespecialiseerd in de behandeling van verslaving, psychose, persoonlijkheidsstoornissen en depressie.  Deze specialisaties zijn zijn uitgewerkt in afzonderlijke behandeleenheden.  

Het ziekenhuis maakt deel uit van de vzw Gezondheidszorg 'Bermhertigheid Jesu' en is partner in het Netwerk Geestelijke Gezondeidszorg Noord-West-Vlaanderen.

 

Opening nieuwbouw Intensive Care Unit

Op woensdag 29 juni 2022 opent het PZ Onzelievevrouw in Brugge een nieuwbouw Intensive Care unit op de afdeling voor kortdurende intensieve psychiatrische behandeling – HIC.

Informatie-avond voor familieleden en naastbetrokkenen

PZ Onzelievevrouw organiseert elke maand (bij voldoende deelnemers) een informatieavond over middelenmisbruik voor familieleden en/of naastbetrokkenen, al dan niet samen met de patiënt.

Bekijk al onze nieuwsberichten