Wat kost een opname?

De kostprijs van je opname hangt af van een aantal factoren en wordt opgedeeld in 2 delen:

  • Een deel van de kostprijs wordt gedekt door de ziekteverzekering en wordt rechtstreeks verrekend met je mutualiteit.
  • Een ander deel van de kostprijs wordt gedekt door een persoonlijke bijdrage en noemen we het remgeld. Je persoonlijke bijdrage is voornamelijk afhankelijk van je gezinssituatie en van de code gerechtigde bij je mutualiteit.

Maandelijks bezorgen we je een kostennota die je kan vereffenen per overschrijving of via de kasdienst.

Kosten residentiële behandeling

  • Verhoogde tegemoetkoming: 234,36 euro/maand
  • Geen verhoogde tegemoetkoming met kinderen ten laste: 436,23 euro/maand
  • Geen verhoogde tegemoetkoming: 816,91 euro/maand.

Dagbehandeling (5 dagen per week)

  • Verhoogde tegemoetkoming: 16,00 euro/maand
  • Geen verhoogde tegemoetkoming: 142,26 euro/maand

Heb je recht op verhoogde tegemoetkoming of niet?

De code gerechtigde bij de mutualiteit bepaalt of je van verhoogde tegemoetkoming kan genieten of niet.

Je code gerechtigde kan je terugvinden op de klevertjes van je mutualiteit: onderaan vind je een zescijferige code waarvan het derde cijfer aangeeft of je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming.

• 1: verhoogde tegemoetkoming
• 0: geen verhoogde tegemoetkoming