Kwaliteitsvolle zorg is goede zorg

Het PZ Onzelievevrouw voert kwaliteitsvolle en deskundige behandeling hoog in het vaandel. Voor ons betekent kwaliteitsvolle en goede zorg: 

 • Beschikbaar zijn voor wie ons nodig heeft
  We geven - in lijn met de missie van het ziekenhuis - zorg aan wie zorg nodig heeft. We vinden dat zorg tijdig moet verleend worden. We beantwoorden alle vragen zo spoedig mogelijk. We stellen ons bereikbaar op voor patiënten, familieleden, verwijzers en netwerkpartners. Voor patiënten die het financieel moeilijk hebben, zoeken we een geschikte oplossing. Al onze gebouwen en lokalen zijn toegankelijk voor minder mobiele mensen.
 • Er rekening mee houden dat iedereen uniek is en een eigen verhaal heeft
  We benaderen elke patiënt als unieke persoon. We stemmen onze zorg af op de behoeften van elke patiënt.  Deze behoefte kan zeer verschillend zijn en fluctuerend in de tijd. We zien de mensen die op ons een beroep doen in hun totaliteit.
   
 • Respectvol omgaan met elkaar
  Onze respectvolle houding toont zich in elk contact. We proberen te begrijpen wat er in de patiënt en zijn context omgaat, hoe zij zich voelen en wat het gebeuren voor hen betekent. We benadrukken dat  professionelen, patiënten en families gelijkwaardige partners in de zorg zijn.
   
 • In dialoog gaan met de patiënt en zijn omgeving
  Elke hulpverlener investeert maximaal in het opbouwen van een vertrouwensrelatie en een verbindende samenwerking. In het therapeutisch proces bespreken we elke stap rechtstreeks met de patiënt. Verbindend werken betekent ook het betrekken van de familie en de ruimere context.
   
 • Gericht zijn op hoop en toekomst
  De behandeling is gericht op een nieuw evenwicht, groei, verandering en herstel. Een opname zien we als een tijdelijke ‘passage’. Een hoopvol perspectief verschijnt soms pas na een moeizame en lange weg. Erkenning van en aandacht voor het ervaren lijden zijn essentieel.
   
 • Al onze kennis en vaardigheden deskundig inzetten
  Deskundige zorg is voor ons altijd multidisciplinair. Onze hulpverleners gebruiken kennis en vaardigheden die up-to-date zijn. Wij vinden dat de beste behandeling gebaseerd is op een combinatie van recente wetenschappelijke inzichten, klinische expertise en ervaringsdeskundigheid.
   
 • Veilige zorg geven
  Het creëren van een veilig leefklimaat is de opdracht van iedereen. In de eerste plaats maken we dit waar op de afdelingen. Dit vraagt van teamleden en patiënten een optimale samenwerking en communicatie. Veiligheid heeft ook betrekking op de intermenselijke relaties en is ondenkbaar zonder vertrouwen.  We zetten sterk in op het respecteren van de deontologische code. Veiligheid is evenzeer een kwestie van goede infrastructuur en aangepast materieel.
   
 • Afstemmen met anderen die mee zorg dragen
  De behandeling die we aanbieden verloopt naadloos van eerste contact tot nazorg. Continuïteit maken we waar door de systematische overdracht van juiste en volledige informatie, die de patiënt volgt naar een ander team, een andere zorgsetting of medewerker(s) in de thuiszorg.
   
 • Ervoor zorgen dat de patiënt zo lang en zoveel mogelijk thuis kan blijven
  We stimuleren mensen met een psychische kwetsbaarheid om hun eigen zinvolle plek in de samenleving te vinden. Onze professionele zorg vult waar nodig de eigen kracht van de patiënt en zijn omgeving aan en versterkt hun mogelijkheden om volwaardig burgerschap te realiseren.
   
 • Dit alles doen met goesting
  Onze medewerkers doen hun werk met goesting. Dit versterkt de kerntaak van het ziekenhuis, nl. uitstekende patiëntenzorg leveren. Zinvol en zelfstandig kunnen werken, inspraak, goede en aanspreekbare leidinggevenden en een evenwichtige balans tussen werk en persoonlijk leven dragen bij aan hun tevredenheid en motivatie.