Covias: langdurige behandeling in de thuiscontext

Covias is een samenwerkingsverband van 7 organisaties in de geestelijke gezondheidszorg voor de organisatie van een aanbod “langdurige zorg en activering”. Deze partijen willen via dit samenwerkingsverband één zorgactor uitbouwen en besturen met focus op:

  • begeleiding en behandeling
  • activiteiten en ontmoeting
  • zorg voor arbeid.

DOELGROEP

Covias begeleiding en behandeling biedt ondersteuning aan mensen vanaf 18 jaar met een ernstige psychiatrische aandoening. Die ondersteuning vindt plaats in de thuiscontext van de cliënten. Samen met de cliënten en hun omgeving wordt gewerkt aan herstel en kwaliteit van leven en dit op alle levensdomeinen waar dat nodig of gewenst is. Op die begeleiding staat geen tijd: zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.

Covias richt zicht tot de regio Noord-West-Vlaanderen waarvan volgende gemeenten deel uitmaken: Alveringem, Beernem, Blankenberge, Bredene, Brugge, De Haan, De Panne, Damme, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Koekelare, Koksijde, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oostkamp, Oudenburg, Torhout, Veurne, Zedelgem, Zuienkerke.

WERKING

Na de aanmelding volgt in principe een intakegesprek op de verblijfplaats van de kandidaat cliënt, of, indien niet mogelijk, op uitnodiging. In dit gesprek en proces is het belangrijk dat naast de kandidaat ook de verwijzer en eventueel nauw betrokkenen kunnen participeren. De beslissing tot inclusie valt binnen een redelijke termijn en wordt meegedeeld aan de kandidaat, de verwijzer en eventuele naastbetrokkenen. De wachttijd varieert naargelang de woonvorm en regio en tussenin blijft er contact.
De begeleidingsdoelstellingen worden samen met de cliënt bepaald. We houden rekening met de noden en de beperkingen, maar vertrekken vanuit de sterktes en mogelijkheden. De begeleiding coördineert, ondersteunt, versterkt of neemt (tijdelijk) over indien nodig. In elk levensdomein houdt de cliënt de verantwoordelijkheid.

We werken nauw samen met de partners in het netwerk van de cliënt. Zowel partners in de behandeling en zorg als partners op vlak van dagbesteding, financiën en administratie. Ook met de mantelzorgers en familie worden in overleg afspraken gemaakt.
De begeleiding heeft als einddoel voor de cliënt dat hij/zij opnieuw zelfstandig kan wonen, met de omkadering en het netwerk dat werd opgebouwd.

PARTNERS

Covias is een samenwerkingverband tussen:

  • vzw 4Veld
  • vzw Beschut Wonen Brugge
  • vzw Beschut Wonen Oostkust
  • vzw Beschut Wonen Oostende-Westkust
  • PC Sint-Amandus
  • PZ Onzelievevrouw
  • Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen.