Praatkaffee Psychose De Stem

Praatkaffee Psychose De Stem richt zich open en laagdrempelig naar familieleden en andere medebetrokkenen. De avond wordt telkens kort ingeleid met een thema dat mogelijk de tongen al kan helpen losmaken, maar het hoofdprogramma is het praatkaffee zelf: open gesprekken rond de verschillende tafels, waarin alle thema’s en verhalen welkom zijn.

De Stem is een organisatie van het Zorgcircuit Psychose Noord West-Vlaanderen, een samenwerking tussen verschillende actoren in de geestelijke gezondheidzorg in de regio Noord-West-Vlaanderen, waaronder PZ Onzelievevrouw.

Eerstkomende bijeenkomst

Dinsdag 28 mei 2024 om 19.00 uur in De Valkaart Oostkamp
Deelname: gratis, inschrijven is niet nodig

Thema Machteloosheid