Praatkaffee Psychose De Stem

Praatkaffee Psychose De Stem richt zich open en laagdrempelig naar familieleden en andere medebetrokkenen. De avond wordt telkens kort ingeleid met een thema dat mogelijk de tongen al kan helpen losmaken, maar het hoofdprogramma is het praatkaffee zelf: open gesprekken rond de verschillende tafels, waarin alle thema’s en verhalen welkom zijn.

De Stem is een organisatie van het Zorgcircuit Psychose Noord West-Vlaanderen, een samenwerking tussen verschillende actoren in de geestelijke gezondheidzorg in de regio Noord-West-Vlaanderen, waaronder PZ Onzelievevrouw.

Eerstkomende bijeenkomst: 

Dinsdag 31 mei 2022 om 19.00 uur in De Valkaart Oostkamp
In gesprek met prof. Stijn Vanheule over zijn boek 'Psychose Zo Gek nog niet'.