Praatkaffee Psychose De Stem

Praatkaffee Psychose De Stem richt zich open en laagdrempelig naar familieleden en andere medebetrokkenen. De avond wordt telkens kort ingeleid met een thema dat mogelijk de tongen al kan helpen losmaken, maar het hoofdprogramma is het praatkaffee zelf: open gesprekken rond de verschillende tafels, waarin alle thema’s en verhalen welkom zijn.

De Stem is een organisatie van het Zorgcircuit Psychose Noord West-Vlaanderen, een samenwerking tussen verschillende actoren in de geestelijke gezondheidzorg in de regio Noord-West-Vlaanderen, waaronder PZ Onzelievevrouw.

Eerstkomende bijeenkomst

Dinsdag 26 september 2023 om 18.30 uur in De Valkaart Oostkamp
Deelname: gratis, inschrijven is niet nodig

Filmdocumentaire 'Blue Monday'
Over hoe drie mensen hun psychotische belevingen een plek proberen te geven.
 
‘Blue Monday’ is een documentaire van de Nederlandse filmmaker en psychologe Ingrid Kamerling. Joyce, Jerry en Chester, de drie jonge mensen die ze volgt, worstelen met psychotische belevingen en proberen deze een plek te geven in hun leven.

In ‘Blue Monday’ nemen ze ons mee in hun blik op hun psychosegevoeligheid. Te midden van alle verwarring gaan ze elk op een eigen manier op zoek naar de zin van hun waanzin. 
Jerry is vanuit zijn psychose op het idee gekomen zijn vader te gaan zoeken en schrijft een boek.
Joyce weigert te geloven dat het alleen een platte ziekte is.Tijdens haar opname in een psychiatrisch ziekenhuis vraagt ze zich af of haar psychotische crisis een ziekte is of meer een spirituele ervaring.
Voor Chester zijn het vooral levende nachtmerries. Gaandeweg groeit het besef dat hij het ‘beest’ in de ogen moet kijken en probeert hij ambities te herwinnen. Schuilt er betekenis achter hun ervaringen? Is er positief perspectief?

Na deze documentaire is er uiteraard weer voluit tijd voor het praatkaffee zelf, een ongedwongen babbel met een drankje aan de tafels.