Opname

Met kwaliteitsvolle en deskundige zorg bieden wij hulp op weg naar herstel.  De hulpverleners doen dit op een warme, menselijke  manier én in interactie met jouw omgeving.

Een opname in ons ziekenhuis is meestal residentieel.  Dit betekent dat patiënten hier overnachten. Het is ook mogelijk om dagtherapie volgen.  Patiënten slapen thuis en komen op vaste momenten in de week in het ziekenhuis therapie volgen.

Hoe regel je een opname?

Voor het regelen van een opname, kan je terecht in het medisch secretariaat van het ziekenhuis.  Je hebt hiervoor wel een verwijsbrief nodig van je huisarts of psychiater. 

Ambulante consultaties in het ziekenhuis

Via ons medisch secretariaat kan je ook een afspraak maken voor een ambulante consultatie bij één van de artsen/psychiaters van het ziekenhuis.

Hoe verloopt een opname?

Elke afdeling van het Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw is gespecialiseerd in een bepaalde zorgvraag.  Het team van hulpverleners bekijkt er hoe ze het best tegemoet kunnen komen aan de hulpvraag.  Dit gebeurt via gesprekken, therapie of gewoon via dagdagelijkse aanwezigheid.

Het ziekenhuisdomein is een groene, open campus.  De afdelingen kan je vrij in en uit.

Misschien is een opname geen vrije keuze.  In dat geval bieden we op onze enige gesloten afdeling veilige en beschermende zorg en leggen we de nadruk op het onder controle krijgen van de grootste moeilijkheden.  

Onderstaand filmpje ilustreert de verschillende stappen in het behandelproces.

Wat kost een opname?

Het ziekenhuis factureert maandelijks. Het grootste stuk betaalt het ziekenfonds. Hoeveel is afhankelijk van het verzekeringscategorie waarin de rechthebbende zich bevindt. De remgelden en persoonlijke kosten vallen ten laste van de patiënt. Sommige hospitalisatieverzekeringen komen ook tegemoet in deze supplementaire kosten. Voor vragen over de factuur kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker verbonden aan de afdeling.