Opname

Voor het regelen van een opname kan je terecht bij het medisch secretariaat mits een verwijsbrief van de huisarts of een psychiater.

Wat breng je mee?

Bij een opname is het belangrijk om de identiteitskaart mee te hebben. Deze kaart bevat naast de persoonlijke gegevens ook informatie over de hoedanigheid bij het ziekenfonds. Naast de identiteitskaart zijn volgende zaken ook handig om bij te hebben:

  • naam, adres en telefoonnummer van een contactpersoon
  • naam, adres en telefoonnummer van de huisarts
  • indien je dit hebt, de verwijsbrief van de huisarts
  • toiletgerief
  • gewone en sportieve kledij voor overdag
  • nachtkledij
  • training, sportschoenen
  • medicatie van thuis meebrengen is niet nodig. We hebben voldoende met een medicatieschema.

Consultaties in de polikliniek

Je kunt er bij de medische dienst ook terecht voor het maken van poliklinische afspraken bij één van de artsen/psychiaters van het ziekenhuis.  

Fasen in de behandeling

Afhankelijk van de problematiek, kom je op één van behandelafdelingen terecht. Het gespecialiseerd therapeutisch aanbod van elke afdeling krijgt vorm in een persoonlijk behandelplan. Een opname in het ziekenhuis verloopt in fasen: een observatiefase, een behandelingsfase en een ontslagfase.

In de observatiefase proberen we samen zicht te krijgen op de problemen en de verwachtingen. In de behandelingsfase werken we actief aan genezing of beheersing van de problemen. In de ontslagfase bereiden we het ontslag zorgvuldig voor. Op elke afdeling staat een interdisciplinair team in voor uw behandeling.

Na het ontslag houdt onze zorg niet op: er zijn tal van mogelijkheden tot nazorg. Voor verdere toelichting, vragen en suggesties staan de teamleden van de afdeling ter beschikking.

Aan- en afwezigheid

Het ziekenhuis heeft richtlijnen rond aan- en afwezigheid van de patiënt. Deze richtlijnen zijn er om een veilige en verantwoorde behandeling te bieden. De behandelende arts bepaalt of de patiënt de campus kan verlaten. De afspraken rond uitgaan hangen samen met behandelfase en diagnose. Tijdens de therapie-uren is aanwezigheid verplicht. We verwachten ook dat de behandelafdeling telkens op de hoogte is van een eventuele afwezigheid.

Financieel

Het ziekenhuis factureert maandelijks. Het grootste stuk betaalt het ziekenfonds. Hoeveel is afhankelijk van het verzekeringscategorie waarin de rechthebbende zich bevindt. De remgelden en persoonlijke kosten vallen ten laste van de patiënt. Sommige hospitalisatieverzekeringen komen ook tegemoet in deze supplementaire kosten. Voor vragen over de factuur kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker verbonden aan de afdeling.