Familie en naastbetrokkenen

Tijdens het volledige behandeltraject staat de patiënt centraal. Het PZ Onzelievevrouw besteedt veel aandacht aan de noden en expertise van familie. De familie en de context zijn het natuurlijke steunpunt van de patiënt en zijn  daarom absoluut betrokken in de behandeling.

Onderstaande folders geven een overzicht van de familiewerking in het ziekenhuis: