Familie en naastbetrokkenen

Tijdens het volledige behandeltraject staat de patiënt centraal. Naast een grote betrokkenheid vormen familie en partner een belangrijke schakel in de behandeling voor zowel patiënt als hulpverlener. We streven dan ook naar een kwaliteitsvol onthaal en een goede informatieverstrekking.

Onderstaande folders geven een overzicht van de familiewerking in het ziekenhuis: