Zinzorg en pastoraal

Confrontatie met psychiatrie raakt aan je existentie

Een opname of verblijf in het ziekenhuis is voor mensen vaak ingrijpend, ook op het vlak van zingeving, levensbeschouwing of geloof. Vragen en uitdagingen kunnen naar boven komen en om verdieping vragen: ‘Waarom overkomt mij dit?’, ‘Wat betekent dit voor mijn leven?’, ‘Waaruit kan ik (terug) kracht halen?’

In het ziekenhuis is er een dienst zinzorg en pastoraal. Pastores zijn beschikbaar om patiënten en hun familie te beluisteren en te begeleiden. Zij doen dit met respect voor ieders persoonlijke levensbeschouwing of geloofsvisie. Wie een beroep wil doen op een vertegenwoordiger van zijn eigen godsdienst of levensbeschouwing, kan zijn wens kenbaar maken aan de pastores of via het formulier in de onthaalbrochure.

Naast individuele gesprekken worden op een aantal afdelingen ook modules zingeving aangeboden.  Vertrekkende vanuit een film, een lied, een verhaal, … wordt in groep stilgestaan en uitgewisseld rond zinbeleving.

Rituelen kunnen rust brengen

Pastores verzorgen ook vieringen en bezinningsmomenten n.a.v. kerkelijke feestdagen, nieuwjaar, de seniorenweek, een overlijden, een herdenking, …

Patiënten, bewoners van het PVT, hun familie en personeelsleden zijn welkom.

De kapel van het ziekenhuis bevindt zich centraal in het hoofdgebouw.
Ze is de hele dag toegankelijk en biedt de mogelijkheid om tot rust te komen, te mediteren, te bidden of een liturgische dienst bij te wonen.

Iedere zondag is er om 9.30u een eucharistieviering.