Wetenschappelijk onderzoek

Medewerkers, artsen of studenten die een onderzoek of enquête willen doen bij patiënten van het PZ Onzelievevrouw moeten hiervoor steeds advies inwinnen van de lokale Commissie Medische Ethiek. Zij moeten ook de correcte weg volgen i.v.m. het informeren van de betrokkenen en de doelstellingen van het onderzoek.

Om dit alles correct te laten verlopen is het invullen van een aanvraagformulier ethisch advies nodig.