• Home
  • Commissie Medische Ethiek

Commissie Medische Ethiek

Zoals vereist door artikel 70 ter van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en het KB van 12 augustus 1994 beschikt PZ OLV over een Commissie Medische Ethiek

Opdrachten

De commissie heeft een begeleidende en raadgevende opdracht met betrekking tot de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg.

Ze buigt zich over ethische kwesties van de zorg. De commissie maakt de algemene visieontwikkeling rond specifieke ethische thema’s mogelijk. De commissie organiseert of ondersteunt vormingen ethiek voor de medewerkers. Voor de realisatie van deze opdracht doet de commissie beroep op Werkgroep Ethiek en de vzw Reflectiegroep Ethiek

De commissie heeft een adviserende opdracht met betrekking tot elk protocol over experimenten op mensen en op reproductief menselijk materiaal.

Klinische studies bij patiënten kunnen binnen het ziekenhuis niet opstarten zonder de goedkeuring van de Commissie Medische Ethiek. De Commissie onderzoekt of de wettelijk vereiste voorwaarden zijn vervuld en gaat na of de patiënt de best mogelijke bescherming krijgt in een onderzoek.

De commissie heeft een ondersteunende opdracht bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek.

Zowel artsen, personeelsleden, patiënten/patiëntenvertegenwoordiger, als familie kunnen zich richten tot de Commissie om advies te vragen over (medisch)-ethische aspecten van bepaalde gebeurtenissen of beslissingen.
De adviezen zijn vertrouwelijk. De anonimiteit van de vraagsteller en/of betrokken patiënt wordt expliciet gewaarborgd. Deze geheimhouding is juridisch verplicht. De vraagsteller krijgt een gemotiveerd verslag.

Ook een multidisciplinair team kan beroep doen op een consultatieforum voor ethisch overleg om complexe situaties te bespreken. Meer over Consultatieforum Ethiek