Ombudsfunctie

Klachten over de behartiging van uw rechten als patiënt

Medewerkers van het PZ Onzelievevrouw doen er alles aan om behandeling en verblijf optimaal te laten verlopen. De leden van het behandelteam zijn altijd bereid om naar eventuele problemen te luisteren.

Patiënten kunnen altijd beroep doen op de interne of externe ombudspersoon. De ombudspersoon aanhoort elke klacht, liefst tijdens een persoonlijk contact. De ombudspersoon informeert u over uw rechten als patiënt en verkent samen met u verschillende pistes om tot een oplossing te komen voor uw klacht. U bepaalt zelf wat er met de klacht gebeurt en met wie de klacht eventueel wordt besproken. Er wordt geprobeerd om te bemiddelen op het niveau waar de klacht zich voordoet met de direct betrokken beroepsbeoefenaar. De ombudspersoon zal u ook informeren over andere mogelijke stappen, indien u niet tevreden bent over de interventies binnen de bemiddeling of over het resultaat ervan.

De interne ombudspersoon is een medewerker van het ziekenhuis. De externe ombudspersoon is dat niet en is tewerkgesteld bij de vzw Psyche. Indien u niet tevreden bent over de werking van de ombudsfunctie, kunt u zich wenden tot het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid.

Chatten met de ombudsdienst

De ombudsdienst is ook bereikbaar via chat. Deze chat wordt steeds bemand door een onafhankelijke ombudspersoon die hiervoor opgeleid is. Indien verdere opvolging nodig is geeft de ombudspersoon met toestemming van de aanmelder, de aanmelding door aan de bevoegde ombudspersoon van de voorziening.  De chat is elke weekdag geopend van 16.00 tot 18.00 uur.