Behandelaanbod depressie en/of persoonlijkheidsstoornis

Doelgroep

Onder dit behandelaanbod ressorteren 3 afdelingen, waarvan 2 residentiële afdelingen en 1 dagafdeling.
De afdelingen staan open voor mannen en vrouwen van 16 tot 60 jaar met een problematiek van depressie en/of persoonlijkheidsstoornis.

Daarnaast werken de afdelingen, voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis, ook heel sterk samen met het CGG Noord-West-Vlaanderen in een zorgtraject. Deze samenwerking maakt het mogelijk om zowel ambulante opvolging als dagopname of residentiële behandeling naadloos aan elkaar te schakelen.

Doelstellingen

De doelstellingen voor beide doelgroepen liggen enigszins anders.

  • Voor de doelgroep depressie wordt zorg en nabijheid aangeboden en probeert men de lijdensdruk en symptomatologie te verminderen via diverse therapieën en behandelmethoden. Gaandeweg nemen patiënten opnieuw de autonomie op over hun eigen leven.
  • Voor de doelgroep persoonlijkheidsstoornissen wordt getracht zicht te krijgen op disfunctionele patronen, gedachten en gevoelens die het dagelijkse leven en de omgang met anderen bemoeilijken. Via corrigerende ervaringen en therapie wordt de manier van omgaan met dingen veranderd. Het behandeltraject omvat o.a. een inzichtgevend en psycho-educatief luik over de actuele problematiek, het uitbouwen en bijsturen van een  geïndividualiseerde  probleemsamenhang, de coaching rond het verwerven, toepassen en generaliseren van (DGT)vaardigheden, ondersteuning van de veranderprocessen doorheen de verschillende luiken van het behandelaanbod en traumawerk rond invaliderende gebeurtenissen in de leergeschiedenis.

Behandelaanbod

Het aanbod is multimodaal en multidisciplinair, individueel en groepsgericht, steunend en uitdagend.
Na een goede diagnostiek en observatie wordt voor elke patiënt een behandelplan opgesteld met op maat gemaakte doelstellingen en een actieplan.

De afdelingen beschikken over diverse groepsbehandelprogramma’s. Sommige daarvan zijn gebaseerd op het cognitief gedragstherapeutisch gedachtengoed van Linehan. Voor andere patiënten is aanvullend ook individuele therapie een onderdeel van de behandeling.

Visie

Voor de doelgroep depressie werkt men vanuit een eclectisch model, waar voor de doelgroep persoonlijkheidsstoornis heel nadrukkelijk gekozen werd voor de cognitieve gedragstherapie.