• Home
  • Residentiële behandeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis (afdeling 42)

Residentiële behandeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis (afdeling 42)

Doelgroep

Afdeling 42 biedt behandeling voor personen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis, met uitzondering van een antisociale persoonlijkheidsstoornis.

Doelstellingen

Het doel is steeds het lijden van de patiënt te verminderen en de zelfredzaamheid te verhogen door:

  • het beïnvloeden van disfunctionele gevoels-, denk- en gedragspatronen
  • het installeren van gezondere patronen en
  • het leren aanvaarden van het onveranderlijke.

Op de afdeling wordt samen met alle actoren gezocht naar de beste omstandigheden voor de patiënt om gezonde en corrigerende leerervaringen op te doen en zo geleidelijk aan los te komen van de disfunctionele patronen die hij/ zij zich tot dusver had eigengemaakt. Hierin bestaat het milieutherapeutische van de afdeling.

Behandelaanbod

De behandelopzet is multidisciplinair en multimodaal. Groepsdynamiek en de eigen verantwoordelijkheid van iedere patiënt, zijn belangrijke werkinstrumenten. Van de patiënt wordt in de behandeling een belangrijk engagement verwacht. Naast individuele begeleiding is er de groepswerking waarbij men rekening houdt met de actuele mogelijkheden en beperkingen van het individu. De groepsprogramma’s Linehan A en Linehan B maken deel uit van het behandelaanbod voor de doelgroep van de ernstige persoonlijkheidsstoornissen.

Visie

De afdeling focust enerzijds op behandeling en anderzijds op rehabilitatie en resocialisatie.

De methodiek is gebaseerd op het cognitief-gedragstherapeutische kader, waarbij de leerpsychologie, de dialectische gedragstherapie (met onder meer de Linehan-modules voor patiënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis), het schemagericht denken en het interactioneel werken belangrijke pijlers zijn.

Het dialectische gedragstherapeutische gedachtengoed, weliswaar aangevuld met concepten uit andere cognitief gedragstherapeutische modellen, vormt de basisfilosofie van waaruit de Linehan programma’s werden opgebouwd. Dit  groepsaanbod en het specifieke cognitief gedragstherapeutische afdelingsklimaat ondersteunen de toepassing van de aangeleerde vaardigheden en individuele leerprocessen binnen de opnamecontext.