Ethiek

Denken over hoe het is of niet is of hoe het beter zou kunnen ….
Ethiek loopt op een nieuwe werkelijkheid
Een nieuwe toekomst vooruit.

(Hilhorst)

Psychiatrische zorg heeft een ethische dimensie

In de dagelijkse zorg en in de organisatie van het ziekenhuis, is ethiek nooit ver weg. Zorgverleners, ongeacht de discipline, worden dagelijks geconfronteerd met ethische vragen

  • Wat is gezien de omstandigheden de meest verantwoorde zorg?
  • Hoe kunnen we het belang van de cliënt dienen, waarbij we de perspectieven van wat goed is voor anderen niet uit het oog verliezen?
  • Doen we de dingen goed?
  • Dit is dé ethische vraag.

Zorg verlenen op zich is een ethisch geladen activiteit. Zorg is omgaan met de kwetsbaarheid van de mens. Goede zorg is gericht op het bevorderen van het welzijn en de menswaardigheid van de mens. Dat is ethiek. De kernactiviteit van het ziekenhuis is ethisch. Goede zorg vraagt dan ook niet alleen om technische deskundigheid, om relationele afstemming op de zorgvrager en diens context, maar vraagt ook ethisch reflectieve competentie. In de dagdagelijkse drukte is dit niet altijd even gemakkelijk te realiseren.

Op ethisch vlak heeft het ziekenhuis een uitgebreide werking.

Er is de Commissie Medische Ethiek.

Daarnaast zijn er ondersteunende werkgroepen die de ethische vorming, reflectie en dialoog bevorderen zoals

  • De werkgroep Ethiek
  • De vzw Reflectiegroep Ethiek
  • Het consultatieforum Ethiek wat een vorm van moreel beraad is

Visieteksten Ethiek van het PZ Onzelievevrouw

Visieteksten Ethiek van de vzw Gezondheidszorg 'Bermhertigheid Jesu'

Ethische kwesties die zich kunnen voordoen in een psychiatrisch ziekenhuis worden in bepaalde gevallen ook behandeld in de ethische commissies van onze overkoepelende VZW.  Dit leidde tot onderstaande visieteksten.