• Home
 • Werkgroep Ethiek

Werkgroep Ethiek

De Werkgroep Ethiek is een permanente werkgroep met als doel de ethische vorming, - reflectie en - dialoog in het ziekenhuis te versterken. De werkgroep werkt in nauw overleg met de Commissie Medische Ethiek. De werkgroep komt minstens vier maal per jaar samen.

OPDRACHTEN

 • Het bevorderen van het ethisch reflecteren op afdelingen
 • Organiseren van vorming inzake ethiek
 • Ondersteunen van afdelingen/teams bij ethische processen/ ethisch overleg
 • Detecteren van thema’s die op de afdelingen leven met het oog op het uitwerken van nieuwe adviesteksten
 • De door de Reflectiegroep Ethiek vzw uitgewerkte adviezen verder bewerken en kenbaar maken in het ziekenhuis.

BEHANDELDE THEMA'S

 • Vroegtijdige zorgplanning in psychiatrische context.
 • Protocol tolken en de het probleem van de bereikbaarheid van tolken buiten de werkuren.
 • Nieuw statuut wilsonbekwame meerderjarigen.
 • “Zorg Zaam en Zorg Saam omgaan met een euthanasieverzoek op basis van ondraaglijk lijden als gevolg van een ongeneeslijke psychiatrische aandoening”, organisatie van plenaire vormingssessies voor medewerkers patiëntenzorg.
 •  “Vrijheidsbeperkende maatregelen, wettelijke, ethische en therapeutische uitgangspunten”, organisatie van plenaire vormingssessies voor medewerkers patiëntenzorg.
 •  “Gekkenwerk”, organisatie interactieve studienamiddag voor alle medewerkers.