Somatische zorg

Ook lichamelijke zorg wordt behartigd

Aangezien het  PZ Onzelievevrouw een psychiatrisch ziekenhuis is, bouwde het vooral expertise uit in het behandelen van de ‘psyche’. Maar aangezien mensen een geheel zijn: lichaam-geest, wordt er ook voldoende aandacht geschonken aan het screenen en behandelen van lichamelijke ziekten en het opvolgen van parameters.

Om deze zorg goed te behartigen beschikt het ziekenhuis over een medische dienst.

De dienst medische consultaties speelt een belangrijke rol in de evaluatie van het fysisch bilan van de opgenomen patiënten en in de diagnostiek, behandeling en opvolging van de eventuele fysische problemen die zich stellen. Een beperkt aantal onderzoeken en behandelingen kunnen binnen het PZ Onzelievevrouw gebeuren. Indien aangewezen wordt de patiënt doorverwezen naar een algemeen ziekenhuis.

Wat biedt de medische dienst ?

Deze medische dienst wordt bemand door 2 psychiatrisch verpleegkundigen.

De huisarts is dagelijks aanwezig en doet consultaties bij patiënten die daar nood aan hebben. Hij neemt een coördinerende rol op in de somatisch medische zorg van patiënten.

Naast de huisarts zijn er ook 3 internisten-geriaters die vanuit het St. Lucasziekenhuis te Brugge consultaties en onderzoeken doen binnen de medische dienst van het PZ Onzelievevrouw.

Ook een gynaecoloog houdt op regelmatige basis consultatie op deze medische dienst.

De tandarts heeft er een eigen kabinet met 3 consultatiebeurten per week.