Rechten van de patiënt

Sedert 2002 beschikt België over een wet betreffende de rechten van de patiënt. Deze wet omschrijft de kenmerken van de relatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar en wil de kwaliteit van de gezondheidszorgen verbeteren.

De federale commissie “Rechten van de patiënt”, opgericht binnen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, evalueert de toepassing van de wet en adviseert de overheid over patiëntenrechten (cf. www.patientrights.be).