Ervaringswerk

Ervaringskennis is een belangrijke pijler in de zorg. Naast wetenschappelijke en professionele kennis levert ook ervaringswerk een positieve bijdrage aan het herstelproces van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ervaringswerkers zijn mensen met een psychische kwetsbaarheid die hun ervaringen en hun kennis inzetten om patiënten te steunen in hun herstelproces.

Er zijn in het PZ Onzelievevrouw twee ervaringswerkers in dienstverband.  Daarnaast zetten heel wat ervaringswerkers zich vrijwillig in door het geven van informatie en advies aan wie behoefte heeft aan contact met lotgenoten.  

Onder de noemer M.E.N.S. (Met Ervaring Naar Samenwerking) hebben zij een actieve rol in:

  • het mee begeleiden van groepen in de behandelprogramma’s
  • de informatieverstrekking aan patiënten via het runnen van het Herstelpunt
  • het (op vraag) aanbieden van consultatiemomenten
  • het mee begeleiden van familieavonden en nazorggroepen
  • werkgroepen patiënten- en familieparticipatie en ervaringswerk
  • eenmalige activiteiten en initiatieven zoals de living moments
  • de beeldvorming over GGZ door het geven van getuigenissen
  • enz...
Vragen over ervaringswerk?

Voor vragen over ervaringswerk, contacteer:

Randy Persyn
tel. 050 - 30 18 00
randy.persyn@pzonzelievevrouw.be