• Home
  • Reflectiegroep Ethiek

Reflectiegroep Ethiek

De vzw-Reflectiegroep Ethiek is een overkoepelde vergadering van de voorzieningen die behoren tot de vzw Gezondheidszorg Bermhertigheid Jesu. PZ Onzelievevrouw,  PZ Heilig Hart Ieper, PTC Rustenburg en Revalidatiecentrum Inghelburch. Ook Beschut Wonen Brugge en Ieper participeren aan deze vergadering.

Deze Reflectiegroep komt vijfmaal per jaar samen.

OPDRACHTEN

 

  • Visieontwikkeling en opstellen adviesteksten rond thematieken die de verschillende voorzieningen aanbelangen.
  • Volgende thema’s werden behandeld
  • Handreiking spreekrecht bij ernstige misdrijven tegen minderjarigen en kwetsbare volwassenen
  • Vrijheidsbeperkende maatregelen
  • Euthanasie en psychiatrie