Sociale media

Het PZ Onzelievevrouw is actief op Facebook, Instagram en Linkedin. Via deze kanalen willen we je informeren over het reilen en zeilen van het ziekenhuis. Feedback via deze media ervaren wij als een meerwaarde, zo lang het aangenaam blijft voor iedereen. Wij vragen daarom:

  • respect te hebben voor elkaar en in de manier waarop je communiceert
  • goed na te denken vooraleer je je mening geeft op sociale media
  • de eigen privacy te respecteren en zeker ook die van onze patiënten
  • onze sociale mediakanalen vrij te houden van commerciële berichten.