Leidende principes

Leidende principes
Leidende principes

PZ Onzelievevrouw wil een referntieziekenhuis zijn in...

  • een positieve attitude ten aanzien van patiënten en hun context
  • een positief werkklimaat dat medewerkers uitdaagt, waardeert én ondersteunt
  • specialistische onderbouwde en wetenschappelijke behandelvormen
  • het aanwenden van krachten en competenties van patiënten en hun context
  • continuïteit van zorg
  • het leveren van inspanningen voor het slechts uitzonderlijk aanwenden van dwang