Vakgroepen

Omdat kennis moet onderhouden worden en blijvend in ontwikkeling is...

De teams in het ziekenhuis zijn multidisciplinair samengesteld, vanuit de idee dat de invalshoek vanuit verschillende opleidingen de observaties, diagnostiek en behandelingen van patiënten rijker en alomvattender maakt.

Daarnaast zijn er in het ziekenhuis ook vakgroepen waarbij medewerkers met hetzelfde diploma samenkomen om:

 • de ontwikkelingen binnen hun vakgebied op te volgen
 • hun deskundigheid te bevorderen door professionele uitwisseling en ervaring
 • vormingsvoorstellen te formuleren zodat nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen geïntegreerd worden in de behandeling
 • elkaar advies te geven en intervisie te houden
 • vakliteratuur aan te kopen en door te nemen
 • instrumentarium en materiaal onderling uit te wisselen.

Elke vakgroep wordt aangestuurd door een vakcoördinator die naast voor de interne werking, ook voor scholen en studenten aanspreekfiguur is voor zijn vakdomein.

Vakgroepen leveren adviezen en ondersteunen de werking van de verschillende afdelingen.

Het PZ Onzelievevrouw telt 9 vakgroepen

 • Vakgroep verpleegkunde
 • Vakgroep psychologie
 • Vakgroep maatschappelijk werk
 • Vakgroep psychotherapie
 • Vakgroep ergotherapie
 • Vakgroep psychomotoriek
 • Vakgroep creatieve therapie
 • Vakgroep activering
 • Vakgroep groepsmethodisch handelen