• Home
 • Blog
 • Informatieavonden middelenmisbruik

Informatieavonden middelenmisbruik

PZ Onzelievevrouw organiseert elke maand (bij voldoende deelnemers) een informatieavond over middelenmisbruik voor familieleden en/of naastbetrokkenen, al dan niet samen met de patiënt. Twee teamleden staan telkens in voor de begeleiding van deze avond.

Een behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis is een ingrijpende gebeurtenis voor wie het meemaakt. Samen met de patiënt gaat het behandelteam intens op zoek naar bijkomende ondersteuning in deze psychologisch moeilijke periode.  Maar voor familieleden is het vaak ook een woelige periode. Heel wat vragen zijn onbeantwoord gebleven en stoppen met het probleemgebruik, lost ook niet meteen alle andere problemen op. Het is zoeken naar een nieuw evenwicht op meerdere vlakken én naar antwoorden op veel vragen.

Deze informatieavonden gaan dieper in op vragen zoals

 • Wat betekent verslaving?
 • Waarom hervalt iemand zo gemakkelijk in zijn/haar oude patroon?
 • Wat houdt een behandeling in?
 • Zullen wij bij de behandeling betrokken worden?
 • Wat wordt van ons verwacht?
 • Hoe slagen we erin niet alleen voldoende zorg te dragen voor de patiënt maar ook… voor onszelf en andere familieleden?
 • Familieleden/partners die hiervoor interesse hebben, kunnen hun contactgegevens bezorgen aan een teamlid van de afdeling.  Deelname is kostenloos.
 • Naast deze algemene informatieavond, kun je uiteraard terecht op de afdeling waar je familielid, vriend(in) werd opgenomen voor meer specifieke en afdelingseigen informatie en opvang.

Eerstvolgende informatieavonden:

 • maandag 25 maart 2024 om 19.00 uur
 • woensdag 24 april 2024 om 18.00 uur
 • maandag 27 mei 2024 om 19.00 uur
 • dinsdag 25 juni 2024 om 18.00 uur

Meer info en inschrijven

Contacteer één van de betrokken maatschappelijk werkers: