Ondersteunende dienstverlening

Het Financieel-Facilitair Departement  staat garant voor een kwaliteitsvolle dienstverlening ter ondersteuning van het Departement Patiëntenzorg en de Medische Staf, op het vlak van infrastructuur, voeding, informatica, administratie, onderhoud, aankoop, onthaal, …  vanuit een langetermijnvisie. Een groep enthousiaste en in hun vakgebied gespecialiseerde personeelsleden staat daar dagelijks borg voor.