Behandelaanbod voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid

Doelgroep

Het behandelaanbod voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid staat open voor mannen en vrouwen van 18 tot 60 jaar met een psychotische problematiek. Patiënten met een primaire psychose al dan niet in combinatie met middelengebruik of autisme kunnen er terecht, alsook patiënten met een bipolaire problematiek al dan niet in combinatie met middelenmisbruik of autisme.

Doelstellingen

Het behandelprogramma beoogt zowel de psychotische symptomen als de psychische en sociale gevolgen van de aandoening te verlichten.

De behandelinterventies zijn gericht op het verkleinen van de kans op terugval, het scheppen van een omgeving waarin de patiënt zich optimaal kan ontplooien, het bevorderen van herstel en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Behandeling in verschillende vormen

Het behandelaanbod voor psychose in het PZ Onzelievevrouw maakt deel uit van het zorgcircuit psychose dat met andere voorzieningen uit de regio een nauw samenhangend  netwerk van zorg biedt voor mensen met psychotische klachten.

Daarnaast is het ziekenhuis ook actief in MVIP, het Mobiel Vroeg Interventie Team Psychose. Dit team kan aan huis gaan bij eerste tekenen van psychose en daardoor bijdragen aan vroege herkenning en behandeling van de betrokkene. Het behandelaanbod wordt geregeld getoetst aan de wetenschappelijke standaarden en de adviezen vanuit internationale literatuur.

Behandelaanbod

Het behandelaanbod is gericht op 2 subdoelgroepen.

Enerzijds is er het aanbod voor acute en eerste psychoses; anderzijds wordt er ook een programma aangeboden voor mensen met langdurige psychotische problemen.

In alle gevallen gaat de behandeling uit van het bio-psycho-sociaal model en het stress-kwetsbaarheidsmodel. Er wordt multidisciplinair gewerkt.

Het behandelaanbod bestaat uit

  • Specifieke psychodiagnostiek en observatie
  • Verpleegkundige zorg en begeleiding
  • Farmacotherapeutische behandeling
  • Psychotherapie en psychologische begeleiding
  • Psychosociale begeleiding
  • Psycho-educatie
  • Rehabilitatie
  • Familiebegeleiding
  • Nazorg

Naast de behandeling van de psychose wordt ook gericht aandacht besteed aan eventuele bijkomende symptomen en problemen op één of meerdere persoonlijke of andere levensdomeinen.

Doctors overview