• Home
  • Residentiële afdeling voor voortgezette behandeling van mensen met een psychotische kwetsbaarheid (afdeling 23)

Residentiële afdeling voor voortgezette behandeling van mensen met een psychotische kwetsbaarheid (afdeling 23)

Doelgroep

Deze residentiële afdeling is een opname- en behandelafdeling voor volwassenen en ouderen met een psychotische kwetsbaarheid. Een psychose kan zowel op jonge als latere leeftijd ontstaan.  In het geval van een ontstaan op latere leeftijd,  biedt de afdeling een specifieke behandeling. De open afdeling (afdeling 23) biedt plaats aan 35 patiënten, verdeeld over 2 leefgroepen.

Inclusie
Voor patiënten jonger dan 60 jaar geldt een ziektegeschiedenis van psychose  van minimum 5 jaar.

Exclusie
Volwassenen en ouderen met cognitieve beperkingen en MMSE <24. De fysieke zorg primeert niet op de psychiatrische  zorg.

 

Doelstellingen

Tijdens de opname zetten we in de eerste plaats in op het verlichten van de psychotische klachten van de patiënt. Hierbij is het doel van de behandeling de patiënt zo goed mogelijk opnieuw te laten functioneren en te re-integreren in de samenleving. We zetten in op individuele sterktes en gaan creatief om met beperkingen.

Behandelen is geen eindeloos gegeven. Er wordt binnen de termijn van één jaar geprobeerd patiënten terug een plaats te geven in onze samenleving of te oriënteren naar  een geëigende plek in het ziekenhuis.

Behandelaanbod

We streven ernaar om de patiënt zoveel als mogelijk de regie te laten houden over zijn eigen behandelproces. Het behandelaanbod vertrekt vanuit de Open Dialogue benadering en het herstelgericht werken. Binnen dit behandelaanbod hebben we aandacht voor:

  • acute opvang en stabilisering;
  • contactbevorderende, structurerende en nabije zorg;
  • focus op groeimogelijkheden;
  • multidisciplinaire behandeling met verbale en non-verbale therapie;
  • zowel een groepsaanbod als individuele therapie;
  • psycho-educatief en psychotherapeutisch aanbod;
  • zorg op maat binnen een individueel behandelplan;
  • betrokkenheid van familie en/of netwerk;
  • ontslagplanning en nazorgfunctie.

Visie

Vanuit de Open Dialogue visie zoeken  we zo snel mogelijk verbinding en samenspraak met álle betrokkenen, door in brede gesprekken open naar de verschillende ervaringen en perspectieven te luisteren.

Naast het klinische herstel (verbeteren van symptomen) gaat er ook veel aandacht naar het persoonlijke herstel: waardevolle rollen en doelen heropnemen en de aanvaarding van psychische kwetsbaarheid en de beperkingen die dit met zich meebrengt. Het bieden van hoop is van groot belang binnen deze visie.