Opname

In het ziekenhuis kan je opgenomen worden in een residentieel statuut.  Dit betekent dat je hier overnacht. Je kan echter ook dagtherapie volgen.  Je slaapt thuis en komt op vaste momenten in de week in het ziekenhuis therapie volgen.

Misschien is een opname niet de eigen keuze. Op onze enige gesloten afdeling bieden we veilige en beschermende zorg en leggen we de nadruk op het onder controle krijgen van de de meest ernstige moeilijkheden.  Een opname op deze afdeling gebeurt meestal onder een gedwongen statuut.

Hoe regel je een opname?

Voor het regelen van een opname, kan je terecht in het medisch secretariaat van het ziekenhuis.  Je hebt hiervoor wel een verwijsbrief nodig van je huisarts of psychiater.

Via ons medisch secretariaat kan je ook een afspraak maken voor een ambulante consultatie bij één van de artsen/psychiaters van het ziekenhuis.

Hoe verloopt een opname?

Afhankelijk van de problematiek, kom je op één van behandelafdelingen terecht. Het gespecialiseerd therapeutisch aanbod van elke afdeling krijgt vorm in een persoonlijk behandelplan. Een opname in het ziekenhuis verloopt in fasen: een observatiefase, een behandelingsfase en een ontslagfase.

In de observatiefase proberen we samen zicht te krijgen op de problemen en de verwachtingen. In de behandelingsfase werken we actief aan genezing of beheersing van de problemen. In de ontslagfase bereiden we het ontslag zorgvuldig voor. Op elke afdeling staat een interdisciplinair team in voor uw behandeling.

Na het ontslag houdt onze zorg niet op: er zijn tal van mogelijkheden tot nazorg. Voor verdere toelichting, vragen en suggesties staan de teamleden van de afdeling ter beschikking.

Wat kost een opname?

Het ziekenhuis factureert maandelijks. Het grootste stuk betaalt het ziekenfonds. Hoeveel is afhankelijk van het verzekeringscategorie waarin de rechthebbende zich bevindt. De remgelden en persoonlijke kosten vallen ten laste van de patiënt. Sommige hospitalisatieverzekeringen komen ook tegemoet in deze supplementaire kosten. Voor vragen over de factuur kan je steeds terecht bij de maatschappelijk werker verbonden aan de afdeling.