Jaarverslag 2022

2023 is zo goed als halverwege.  Toch blikken we via ons jaarverslag nog even terug op het voorbije werkjaar 2022.  Het verhaal van 2022 hebben we vormgegeven aan de hand van een twaalftal momenten, stuk voor stuk hoogtepunten die het verschil maakten voor het waarmaken van onze kernopdracht, de psychisch kwetsbare mens optimale zorg en behandeling verstrekken. De verhalen worden verteld door mensen die ze van nabij meemaakten. Zij vertolken uiteraard ook de stem van de talloze medewerkers die bij dit verhaal betrokken waren.