Verandering door acceptatie

Situering

PZ Onzelievevrouw organiseert een kortdurende basistraining Dialectische Gedragtherapie in Brugge. Deze training is bestemd voor hulpverleners uit de residentiële en ambulante sector die patiënten met borderline- en emotieregulatieproblematiek behandelen, begeleiden, trainen en coachen. Psychiaters, verbale en non-verbale therapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, studentenbegeleiders, ervaringsdeskundigen en anderen.

Doelen in volgorde van belangrijkheid zijn:

 • verminderen van levensbedreigend en lichaamsbeschadigend gedrag
 • verminderen van therapie-interfererend gedrag
 • verminderen van gedrag dat de kwaliteit van het leven verarmt
 • vermeerderen van gezonde sociale vaardigheden

De efficiëntie van de Dialectische Gedragstherapie bij borderline-patiënten is wetenschappelijk aangetoond. De voornaamste pijlers in DGT zijn de attitudeverandering ten opzichte van de borderlinepatiënt en de coachende, validerende rol van de behandelaars in een nuchtere, pragmatische benadering.  
 

Achtdaagse training-doel

Doel is dat de deelnemers

 • aan de slag kunnen met individuele coaching;
 • een begin kunnen maken met het toepassen van de verschillende modules van de vaardigheidstraining;
 • een crisisgesprek kunnen voeren;
 • leren omgaan met therapie-interfererend gedrag van de patiënt en van zichzelf;
 • hun team leren consulteren (intervisie) om burn-out te voorkomen;
 • verschillende stijlstrategieën kunnen toepassen.

De training bestaat uit 8 vrijdagen met één of 2 weken oefentijd tussenin. De deelnemers worden aan het eind van de dag verwend met een  oefenopdracht die ze persoonlijk of in hun werkomgeving uitwerken. De zevende en achtste dag zijn opgevat als één groot consultatieteam (intervisie) met als inhoud de consultatievragen van elke deelnemer. Er zijn ook 2 terugkomdagen in oktober.

Programma (voor uitgebreider info, consulteer de folder)

 • DAG 1: DGT FUNDAMENTEN
 • DAG 2: BASICS & AANDACHTSVAARDIGHEDEN
 • DAG 3: FRUSTRATIETOLERANTIE VAARDIGHEDEN
 • DAG 4: RELATIEVAARDIGHEDEN - EMOTIEREGULATIE - INDIVIDUELE COACHING
 • DAG 5: DE VAARDIGHEIDSTRAINING - THERAPIE INTERFEREREND GEDRAG
 • DAG 6: DIALECTISCHE DILEMMA’S
 • DAG 7: MIJN TEAM IS MIJN COACH
 • DAG 8 : CONSULTATIETEAM + EVALUATIE ACHTDAAGSE TRAINING
 • DAG 9 en DAG 10 : TERUGKOMTWEEDAAGSE

Praktisch

BEGELEIDING

 • Chris Deleu (DGT-trainer) met co-trainer.

WANNEER?

 • vrijdagen 20/4, 27/4, 4/5, 18/5, 25/5, 1/6, 8/6 en 15/6/2018 (telkens van 8.45-16.00 uur).
 • terugkomtweedaagse : 4 en 5 oktober 2018. De tweedaagse wordt apart georganiseerd en u zal hiervoor apart een uitnodiging krijgen na afloop van de achtdaagse cyclus.

WAAR?

 • PZ Onzelievevrouw Brugge, in lokaal Het Perspectief.

NODIGE LITERATUUR

 • Marsha M. Linehan - De DGT-vaardigheden (60€ via www.bol.com)
 • Marsha Linehan - De DGT-vaardigheden Werkboeken (50€ via www.bol.com)

INSCHRIJVEN EN WIJZE VAN BETALING

 • Stuur een email naar Chris Deleu met je naam, voornaam, adres, werkplaats en functie
 • stort 780 € op rek. nr. BE53 7755 1359 8853 van PZ Onzelievevrouw met vermelding van uw naam en ‘achtdaagse DGT/OLV 2018’ – ten laatste tegen 1 april 2018.
 • Uw inschrijving is definitief na ontvangst van uw inschrijvingsgeld.
 • Minimum 12 en maximum 20 deelnemers – graag minstens 2 leden uit eenzelfde team of samenwerkingsverband (is evenwel geen vereiste). Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, gaat de cyclus niet door en worden eventueel betaalde inschrijvingen teruggestort.

INFO

Wie meer informatie wenst over de vorming kan contact nemen met Chris Deleu, tel. 050 35 69 58.