• Home
  • Blog
  • Training Dialectische Gedragstherapie (DGT)

Training Dialectische Gedragstherapie (DGT)

PZ Onzelievevrouw organiseert van 13-17 mei 2024 een vijfdaagse basistraining Dialectische Gedragstherapie. 

Deze opleiding richt zich naar hulpverleners uit de residentiële en ambulante sector die patiënten met borderline- en emotieregulatieproblematiek behandelen, begeleiden, trainen en coachen. Psychiaters, verbale en nonverbale therapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, studentenbegeleiders, ervaringsdeskundigen en anderen. Basiskennis van cognitieve gedragstherapie is aanbevolen voor wie deze opleiding wil volgen. 

Dialectische Gedragstherapie (DGT) biedt een unieke integratie van veranderingsgerichte en acceptatiegerichte vaardigheden en strategieën. Zowel voor patiënten als voor behandelaars vormt deze aanpak een helder en gestructureerd therapeutisch kader met een concreet perspectief voor behandeling.

DGT werd oorspronkelijk ontwikkeld voor chronisch suïcidale cliënten met de diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS), maar is erkend als de gouden standaard voor deze populatie.Bovendien toont onderzoek dat DGT ook effectief is bij de behandeling van een breed palet andere problematieken zoals middelenafhankelijkheid, depressie, post-traumatische stress stoornis,eetstoornis.

Doelen in volgorde van belangrijkheid zijn:

  1. verminderen van levensbedreigend en lichaamsbeschadigend gedrag
  2. verminderen van therapie interfererend gedrag
  3. verminderen van gedrag dat de kwaliteit van het leven verarmt
  4. vermeerderen van gezonde sociale vaardigheden.

Praktisch

  • 13-17 mei 2024.
  • PZ Onzelievevrouw, zaal Blijdenburg.
  • Deelnameprijs: 1200 euro, incl. catering.
  • Inschrijven kan via onderstaande link.  Na bevestiging van jouw inschrijving, dient de betaling binnen de 3 werkdagen te gebeuren op BE53 7755 1359 8853 van PZ Onzelievevrouw met vermelding van jouw naam en ‘vijfdaagse DGT/OLV 2024’.