• Home
  • Blog
  • Studie adoptieproject zusters van Bermhertigheid Jesu

Studie adoptieproject zusters van Bermhertigheid Jesu

Een duwtje in de rug voor onderwijs aan kansarme kinderen in Kisantu, Congo

De Zusters van Bermhertigheid Jesu, stichtende congregatie van o.m. PZ Onzelievevrouw, PTC Rustenburg en CPR Inghelburch, steunen al jaren projecten in Kisantu, Congo. Eén van die projecten is een studie-adoptieproject.

In Kisantu kunnen veel kinderen niet naar school.  Geld voor de inschrijving, schooluniform of zelfs schoenen is er niet.
Degelijk onderwijs is een basisrecht voor alle kinderen. Daarom willen de zusters de kansen vergroten van deze kinderen op het volgen van onderwijs en zo een steentje bijdragen aan de toekomst van Congo.
Dankzij de nauwe samenwerking met medewerkers ter plekke, kan men toezien op een correcte besteding van het studie-adoptiegeld aan de meest kansarme gezinnen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Studie-adoptiegeld betekent dat je jaarlijks of maandelijks een financiële bijdrage stort voor een kind in de lagere of secundaire school.  Dit kan vanaf 10 euro per maand voor een kind in de lagere school en 20 euro per maand voor een kind in de secundaire school.

In beide gevallen is deze bijdrage fiscaal aftrekbaar. Je wordt eveneens op de hoogte gehouden van wie je steunt en hoe het kind evolueert in zijn of haar opleiding.

Interesse en meer info?

​Neem contact met zr Ignace Vancoillie, Koning Albert I-laan 8, 8200 Brugge.
Tel. 050 30 17 34, zr.ignace@gmail.com.