Residentiële behandeling voor ouderen met een psychotische kwetsbaarheid (afdeling 31)

Doelgroep

Deze residentiële afdeling is een opname- en behandelafdeling voor mannen en vrouwen vanaf de leeftijd van 60 jaar met een psychotische kwetsbaarheid. Wanneer de psychotische symptomen centraal staan binnen het klinisch beeld waarmee de patiënt zich aanmeldt, komt de patiënt in aanmerking voor een behandeling binnen deze afdeling.

De afdeling biedt behandeling aan ouderen met normale of beperkt verminderde cognitieve mogelijkheden (MMSE > 24) met een psychotische kwetsbaarheid: hierbij gaat het dan om schizofrenie, schizoaffectieve stoornis, waanstoornis, psychotische stoornis NAO, kortdurende psychotische stoornis.

Psychotische stoornissen ontstaan meestal op jong volwassen leeftijd. Soms kan psychose ontstaan na het 45e levensjaar (laat ontstane psychose) en bij sommigen zelfs na het 65e levensjaar (zeer laat ontstane psychose). Ook voor deze late ontstaansvormen biedt de afdeling een behandeling.

Doelstellingen

Eerst en vooral wordt geprobeerd de psychotische klachten van de oudere patiënt te verlichten.
Daarnaast is het doel van de behandeling patiënten zo goed mogelijk opnieuw te laten functioneren in de maatschappij, met de beperkingen die een ernstige ziekte als psychose met zich meebrengt.

Behandelaanbod

Het behandelaanbod is gebaseerd op belangrijke basisprincipes in de omgang met de oudere psychotische patiënt: structuur waarborgen, het veiligheidsgevoel verhogen en het contact bevorderen. Het behandelaanbod voor de oudere patiënt met een psychotische stoornis omvat:

  • diagnostische oppuntstelling
  • behandeling
  • medicatie
  • psychotherapie
  • psycho-edcuatie voor de betrokkene en zijn/haar familie
  • activerende begeleiding en rehabilitatie
  • begeleiding en hervalpreventie
  • samenwerking met diverse partners.

Het aanbod onderscheidt zich door de specifieke kennis en aandacht voor de derde en vierde levensfaseproblematiek en maakt deel uit van het regionaal zorgaanbod voor psychose bij ouderen, in samenwerking met het Mobiel Behandelteam, Beschut Wonen en het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg.  

Visie

In de werking van de ouderenpsychiatrie worden als basisvisies zowel de herstelgerichte gedachte als de cliëntgerichte relationele basishouding geïntegreerd en aangevuld met systemische en narratieve accenten.