• Home
  • Residentiële behandeling voor mensen met een verslaving (afdeling11)

Residentiële behandeling voor mensen met een verslaving (afdeling11)

Het behandeltraject in ziekenhuisopname voor personen die hun problematisch middelengebruik willen stoppen met intensieve professionele hulp vindt plaats op Afdeling 11. Het gaat om:

  • problemen met alcohol en/of psychotrope medicatie;
  • verslavingsproblemen die samengaan met een ander psychiatrisch probleem dat geen psychose is.

Dit residentiële behandelaanbod staat open voor mannen en vrouwen van 18 tot 60 jaar bij wie problematisch gebruik en/of verslaving de primaire – d.w.z. de belangrijkste – problemen zijn.
Ook later kunnen patiënten die al met de afdeling vertrouwd zijn, er beroep op doen om via een korte opname een herval te voorkomen of te doorbreken.

Visie

Omdat de visie op verslavingsproblemen holistisch is, is het behandelaanbod gebaseerd op een eclectisch model dat verschillende therapeutische stromingen integreert. De behandeling is grotendeels evidence based en steunt vooral op de cognitieve gedragstherapie.

Doelstellingen

Afdeling 11 biedt een veilige omgeving voor ontwenning. Er is ruimte en tijd om zich op het eigen veranderingsproces te concentreren en de nieuw aangeleerde vaardigheden te oefenen. Een ziekenhuisopname is voor de patiënt en de familie ook vaak een rustpunt dat de gelegenheid creëert om het vertrouwen te herstellen en opnieuw plannen te maken voor de nabije toekomst.

Het therapieaanbod verschilt naargelang de behandelfase.
Een gespecialiseerd behandelteam – multidisciplinair samengesteld uit een psychiater, een psycholoog, verpleegkundigen, een maatschappelijk werker, groepsbegeleiders, een creatief- en een bewegingstherapeut – voorziet in een gefaseerd behandelprogramma.

  • Motivatiegroep (4 weken). In de motivatiefase vormen ontwenning, diagnostiek en motivationeel proces het zwaartepunt van het programma. De patiënten krijgen informatie over verslaving, ze leren moeilijke momenten herkennen en ermee omgaan. Zo kunnen ze een persoonlijke en geëngageerde keuze voor een gezondere levensstijl ontwikkelen.
  • Veranderingsgroep (6 weken). Deze behandelfase is in de eerste plaats gericht op het ontwikkelen van vaardigheden om beter met risicosituaties om te gaan. Sociale en relationele vaardigheidstraining, hervalpreventie, zelfcontroletechnieken en het ontwikkelen van alternatief gedrag maken hiervan deel uit. De onderliggende problemen worden aangepakt in modules, dit is een therapieaanbod op maat.
  • Balansgroep (6 weken). De resocialisatiefase is gericht op het bestendigen van de bereikte verandering en bereidt de patiënten voor op een volledige terugkeer in de samenleving. Het uitbouwen en actief onderhouden van bestaande en nieuwe contacten in de eigen leefwereld staan hier centraal.
  • Nazorggroep. Na hun ontslag kunnen ex-patiënten gedurende een jaar tweewekelijks blijven samenkomen op dinsdagavond. De doelstellingen zijn hier: de bereikte resultaten volhouden, de kans op terugval verminderen en het integreren van de aangeleerde vaardigheden in het dagelijks leven. Kortom, het ondersteunen van de maatschappelijke integratie.