• Home
  • Blog
  • Patient-empowerment: 'Elke stap zet je samen'

Patient-empowerment: 'Elke stap zet je samen'

PZ Onzelievevrouw neemt deel aan de campagne ‘Elke stap zet je samen’ die sinds 27 oktober op initiatief van de vzw Patient Empowerment loopt in de Vlaamse zorgsector. Zowel zorgorganisaties in de ziekenhuissector, de geestelijke gezondheidszorg als de eerste lijn nemen deel. Als psychiatrisch ziekenhuis ondersteunen we enthousiast de verbindende boodschap van de campagne. Ook PZ Onzelievevrouw vindt dat we samen tot de beste zorg komen.

Patient Empowerment is het proces dat leidt tot een gelijkwaardige relatie zorgvrager-zorgverstrekker. De zorgvrager houdt dan controle of een gevoel van controle over zijn/haar zorgproces. Het (gevoel van) autonomieverlies dat een mens ondergaat door ziek te worden, moet tot het strikte minimum worden beperkt. Daar zorgen de zorgvrager, de zorgverstrekker, de zorgorganisatie en het zorgsysteem samen voor. Dat is de basisboodschap van de campagne ‘Elke stap zet je samen’. De campagne wordt ondersteund via affiches, media-aandacht en sociale media. Ze loopt vanaf 27 oktober tot eind van het jaar.

Ook PZ Onzelievevrouw stimuleert zorgvragers om te participeren

Als ziekenhuis  betrekken we onze patiënten bij de zorg door…

  • hen actief te betrekken in het opmaken van een geïndividualiseerd behandelplan.
  • hen zoveel mogelijk uit te nodigen op het multidisciplinaire overleg dat hen aanbelangt.
  • informatie in hun patiëntendossier op te nemen in samenspraak met hen.
  • hen zoveel mogelijk te betrekken bij het formuleren van gezondheidsrisico’s en het opmaken van veiligheidsmaatregelen of crisisplannen.
  • iedere zorgoverdracht (mutatie of ontslag) samen met hen zorgvuldig voor te bereiden.
  • hen actief in kennis te stellen van hun patiëntenrechten.

Het sleutelwoord is Samen

De VZW Patient Empowerment werd opgericht om de inzichten rond Patient Empowerment zoveel mogelijk ingang te doen vinden. De VZW Patient Empowerment streeft naar een gelijkwaardige relatie tussen patiënt en zorgverlener, in wederzijds respect. Ze wil die expertise en visie uitdragen op congressen en symposia, tijdens opleidingen en cursussen, in publicaties, via een nieuwsbrief en nog veel meer andere initiatieven en dit uiteraard in samenwerking met bestaande organisaties van zorgverleners, patiënten en anderen. De VZW richt zich niet tegen iets, maar voor iets; het sleutelwoord is Samen. De VZW groepeert een groeiend aantal individuen, patiëntenverenigingen, zorgorganisaties en sympathisanten. Info op www.patientempowerment.be.