Op welke stoel zit jij?

De sector van de geestelijke gezondheidszorg is in volle beweging. Misschien zo sterk in beweging dat jij niet meer weet of psychiatrische deeltijdbehandeling nog wel een plaats heeft binnen de geestelijke gezondheidszorg en zo ja, welke plaats? Voor wie? Welke (aanvullende)
meerwaarde biedt deeltijdbehandeling?

De Contactgroep Psychiatrische Deeltijdbehandeling schreef een visie neer over de toekomst van deeltijdbehandeling en wil hierover in gesprek gaan met jou en alle anderen die op enige wijze betrokken partij zijn in een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis: als patiënt,
als familielid, als werknemer, als directielid van een ziekenhuis, als eerstelijnsactor, als verwijzer of andere actor binnen de netwerken geestelijke gezondheid. Alle deelnemers ontvangen op voorhand de visietekst.

Programma

Donderdag 23 november 2017 van  13.30-16.45 uur in het PZ Onzelievevrouw.

 • 13u00: Onthaal
 • 13u30: Verwelkoming door Marc Vermeire (algemeen directeur PZ Onzelievevrouw)
 • 13u40: Toelichting CPD en evolutie over de verschillende jaren door Miranda Anthonis (stuurgroeplid CPD)
  13u50: Korte toelichting visietekst door Yves Wuyts (stafmedewerker geestelijke gezondheidszorg Zorgnet Icuro)
  14u00: Verschillende getuigenissen vanuit de praktijk met o.a. vertegenwoordiging vanuit huisartsen, psychiater,mobiel team, activiteitencircuit, dagbehandeling, opnamecoördinator, ervaringsdeskundigen en familie
  15u00: pauze
  15u30: Vervolg getuigenissen
  16u00: Reflecties door Chris Denys (journalist), dr. Hermans (Psychiater DBH Koraal, hoofdgeneesheer PZ Bethaniënhuis Zoersel), mevr. Magda Couture (adj. federaal coördinator GGZ)
 • 16u30: Afsluitend woord

 

Doelgroep

Alle stakeholders bij psychiatrische deeltijdbehandeling in een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis

Kostprijs en inschrijvingen

Inschrijven kan per mail naar Mia.Mouton@pzonzelievevrouw.be.  De deelnameprijs bedraagt 30,00 euro. en kan betaald worden door storting op rekeningnummer BE53 7755 1359 8853 met vermelding van symposiumnamiddag CPD.