• Home
  • Blog
  • OLV. Anders Bekeken: een veranderproces

OLV. Anders Bekeken: een veranderproces

OLV. Anders Bekeken

Het PZ Onzelievevrouw  is gestart met het project OLV.Anders Bekeken.

In dit project willen we de werking en de organisatie van het ziekenhuis onder de loep nemen en bijstellen. Dit zijn de uitgangspunten die in dit veranderproces richtinggevend  zijn : goede efficiënte zorg bieden, de positie van het psychiatrisch ziekenhuis herdefiniëren, goed samenwerken in het netwerk van de regio en dit in een klimaat dat medewerkers arbeidstevredenheid geeft.

Het  interne veranderteam bestaande uit 8 medewerkers dialogeert met een forum, bestaande uit 70 interne medewerkers  en externe professionele  betrokkenen, familieleden en patiënten. Samen komen zij tot voorstellen over de toekomstige identiteit van het ziekenhuis, zijn rollen, de manier van samenwerking, de organisatie,  de visie en de bindende waarden en cultuur.
In dit proces wordt het ziekenhuis bijgestaan door  Flanders Synergy en dit project krijgt de steun  van het ESF, dat hiermee tot innovatieve arbeidsorganisatie aanspoort.