• Home
 • Blog
 • Nieuwe missie en visie op kwaliteitsvolle zorg

Nieuwe missie en visie op kwaliteitsvolle zorg

Om in het snel evoluerende zorglandschap nog beter tegemoet te komen aan de noden en de verwachtingen van patiënten en hun context, ontwikkelde PZ Onzelievevrouw een nieuwe missie en visie op de organisatie en op kwaliteitsvolle zorg.   We focussen daarom op:

 • mensen in hun kracht
 • mensen in hun kwetsbaarheid
 • mensen in hun verbondenheid

Centraal in deze nieuwe visie staan 6 leidende principes waarin het PZ Onzelievevrouw een referentieziekenhuis wil zijn:

 • een positieve attitude ten aanzien van patiënten en hun context
 • een positief werkklimaat dat medewerkers uitdaagt, waardeert én ondersteunt
 • specialistische onderbouwde en wetenschappelijke behandelvormen
 • het aanwenden van krachten en competenties van patiënten en hun context
 • continuïteit van zorg
 • het leveren van inspanningen voor het slechts uitzonderlijk aanwenden van dwang.

In Afrit 8 2018-03 is heel wat achtergrondinfo te vinden omtrent deze nieuwe visie.   De volledige brochure kan u hieronder bekijken of u kunt ook doorsurfen naar de pagina's 'missie en visie', kwaliteitsvolle zorg en leidende principes.