• Home
  • Blog
  • Nieuwe doe-praatgroepen voor kinderen van ouders met psychische problemen

Nieuwe doe-praatgroepen voor kinderen van ouders met psychische problemen

Dit najaar starten 2 nieuwe doe-praatgroepen voor kinderen van ouders met psychische problemen. Deze groepen worden opgericht door KOPP Noord-West-Vlaanderen, een samenwerkingsinitiatief tussen diverse partners binnen de jeugdhulpverlening, PZ Onzelievevrouw, AZ Sint-Lucas, AZ Sint-Jan, CGG Noord-West-Vlaanderen en Pure ambulante psychotherapie.

Kinderen en jongeren krijgen in dit groepsaanbod op een aangepaste wijze gerichte informatie en leren er ook vaardigheden aan om te kunnen omgaan met specifieke thuissituaties. De eerste groep richt zich tot kinderen van 8 tot 12 jaar terwijl de tweede zich tot jongeren van 13 tot 16 jaar richt.

De doe-praatgroep heeft een preventieve doelstelling: de kans op het ontwikkelen van psychische problemen bij deze jongeren te verlagen. Mogelijke problemen voorkomen gebeurt door het versterken van beschermende factoren en het verminderen van risicofactoren.

Kinderen van 8 tot 12 jaar

Deze groep gaat op dinsdag 4 oktober 2016 van start. Helaas zijn voor deze groep geen plaatsen meer beschikbaar.

Jongeren van 13 tot 16 jaar

Deze groep gaat op donderdag 13 oktober 2016 van start. 

  • Data: 13/10/2016, 20/10/2016, 27/10/2016, 17/11/2016, 24/11/2016, 1/12/2017, 8/12/2017, 9/2/2017

Praktisch

De sessies vinden plaats in 't Salon, Ter Pannestraat 3, 8000 Brugge T 0484 961932
De sessies worden begeleid door Maarten Van Maele en Hans Debaene

Kostprijs:

Voor het volledige programma vragen we 10 euro per jongere als tussenkomst.  We gebruiken dit geld om een versnapering te voorzien alsook voor het nodige materiaal voor de sessies.

Inschrijven:

Via Maarten Pollet, maatschappelijk werker in het PZ Onzelievevrouw.