MENSEN. ANDERS BEKEKEN

Nieuw logo, nieuwe baseline en huisstijl voor transparante geestelijke gezondheidszorg

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw in Brugge heeft een opgefriste huisstijl met een nieuw logo en een nieuwe baseline: Mensen. Anders bekeken.  Het is meer dan een symbolische bijsturing. Meer dan ooit wil het ziekenhuis de muren rond de psychiatrie slopen.  In tijden van vermaatschappelijking van de zorg wil het ziekenhuis ook met expertise naar buiten komen, dichtbij de mensen en hun vertrouwde context. Tegelijk steekt  het PZ Onzelievevrouw een hand uit naar de samenleving om nader kennis te maken met de geestelijke gezondheidszorg. Hoe meer mensen ermee vertrouwd raken, hoe laagdrempeliger de hulpverlening wordt.

Een vernieuwde website, aanwezigheid op sociale media en een vernieuwd tijdschrift voor alle belangstellenden benadrukken de keuze van het PZ Onzelievevrouw voor een transparante zorgverlening met beide voeten in de samenleving.  Met de baseline ‘Mensen. Anders bekeken’ wil het ziekenhuis aangeven dat het mensen op een andere manier bekijkt dan men gewoonlijk weleens doet.   De focus ligt op het zien van kracht,  talent en mogelijkheden van mensen, ook al zijn ze belemmerd of getekend door een psychische probleem, een psychische stoornis of een psychische beperking.  Anders zijn is OK, meer nog, alle mensen zijn anders.

Het logo is de verwevenheid van een kruis en een hart.  Het kruis staat symbool voor anker, een plek waar men terecht kan.  Het hart staat voor zorg met een hart, voor hartelijkheid.  Rood staat voor warmte, passie en bezieling. Groen staat voor verbondenheid met natuur, voor rust en helderheid.  De benaming ONZELIEVEVROUW blijft behouden als teken van verbondenheid met het verleden en verwijzend naar de sterke fundamenten die in het verleden zijn opgebouwd.  De koppeltekens zijn weggelaten om de naam een hedendaagse toets te geven.  Het punt in de baseline heeft ook deze betekenis. 

Met deze nieuwe stijl wil het ziekenhuis de buitenwereld tonen waar het voor staat: een vooruitstrevende, moderne organisatie die aan state-of-the-art psychiatrie doet en volop meestapt in de evolutie van overwegend residentiële psychiatrie naar zorg in de samenleving. De rol van een psychiatrisch ziekenhuis evolueert van een voorziening voor crisis en residentiële opnames naar een multifunctioneel centrum dat ook een antwoord probeert te geven aan de nood aan ambulante zorg, wonen met begeleiding, activering, lotgenotencontact, preventie en algemene informatie.  Dit doet het PZ Onzelievevrouw niet alleen.  Het heeft zich de voorbije jaren een loyale partner getoond in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen en zal dat ook blijven doen.  Getrapte zorg die elke patiënt de zorg en ondersteuning geeft op het juiste niveau, kan alleen in nauwe samenwerking met alle partners.

Contact en info

Marc Vermeire, algemeen directeur
Tom Talloen, verantwoordelijke PR en communicatie