Lees ons magazine Afrit 8

Jaar na jaar stijgt het aantal gedwongen opnames, niet alleen in PZ Onzelievevrouw, maar in heel Vlaanderen.  Een gedwongen opname is ingrijpend en moet met de nodige omzichtigheid benaderd worden.   

In het winternummer van ons driemaandelijks magazine Afrit 8 gaan we dieper in op de samenwerking tussen PZ Onzelievevrouw, politie, parket en vredegerecht. We legden ons oor te luister bij directeur patiëntenzorg Inge Vanthuyne, procureur des Konings Lode Vandaele, commissaris Wouter Rommel en verpleegkundige Dirk Benoot.

Ondertussen bestaat onze High and Intensive Care afdeling twee jaar.  Het doel is onder meer om dwang en drang zoveel mogelijk te beperken door zorg op maat te bieden en waar nodig in één-op-één ondersteuning te voorzien voor patiënten in crisis. 

Verder ook in deze Afrit 8:

  • Reginald en Viviane, ouders van een zoon met een psychische kwetsbaarheid, over praatkaffee psychose De Stem;
  • De dag in beeld van beeldend therapeut Petra;
  • De werkplek van Stijn, medewerker dienst zinzorg en pastoraal.