Info en gespreksgroep psychose

PZ Onzelievevrouw organiseert i.s.m. het zorgcircuit psychose 5 informatieavonden voor familieleden en naasten van mensen met een psychotische kwetsbaarheid.

Door het vergroten van kennis en het verwerven van inzicht in het ziektebeeld zien we dat mensen vaak op een andere manier met de psychisch kwetsbare persoon kunnen omgaan.

Thema's

  • symptomen van een psychose,diagnosestelling, uitlokkende factoren;
  • het kwetsbaarheids-stressmodel en bio-psycho-sociale interventies;
  • psycho-therapeutische interventies en de rol van medicatie;
  • medicolegale aspecten
  • getuigenissen van ervaringsdeskundigen.

Nieuwe reeks:
5 dinsdagavonden: 30/04, 07/05, 21/05, 04/06 en 11/06
telkens van 19.00 tot 21.00 uur in zaal Het Perspectief (Bestemming 63).

Praktisch

  • Je ontvangt een bevestiging van inschrijving.
  • We hanteren het principe van een gesloten groep, met andere woorden, je schrijft in voor de volledige reeks.
  • Er is geen mogelijkheid om in te stappen tijdens het programma.
  • Deelnamekost: 5 euro voor de 5 avonden.
  • Betaling gebeurt cash bij de eerste sessie.

Het zorgcircuit psychose is een samenwerkingsinitiatief van verschillende organisaties die werken met en voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid.