• Home
  • Blog
  • Huis met Vele Kamers opent de deuren

Huis met Vele Kamers opent de deuren

Op vrijdag 23 oktober opende het Huis met de Vele Kamers officieel de deuren.  Dit gebeurde in het het gezelschap van Brugs burgemeester Dirk De fauw en schepen van sociale zaken Pablo Annys.  Het huis, gelegen in de Oostmeers 105 in Brugge, heeft als doel een plek te bieden waar cliënten elkaar kunnen ontmoeten en het herstelproces van elkaar en van vele lotgenoten kunnen bevorderen en versterken.  Hierbij worden zij ondersteund door professionals. De opening vindt plaats na een periode van grondige modernisering van het pand.

Samenwerkingsinitiatief

Het is de vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’ die in 2017 de erfpacht verkreeg van het Brugse stadsbestuur.   Toch is Het Huis met de Vele Kamers een samenwerkingsinitiatief van verschillende partners die deel uitmaken van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen: het Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw in Brugge, het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, Beernem, het Psychotherapeutisch Centrum Rustenburg, Brugge, de psychiaters van AZ Sint-Jan, Brugge-Oostende en AZ Sint-Lucas, Brugge, Covias, het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen, het Centrum voor Psychische Revalidatie Inghelburch, Brugge, het OCMW Brugge, familieorganisatie Similes en patiëntenorganisatie Uilenspiegel.

Ontmoeting, ervaring, sensibilisering

Aan het ‘Huis met Vele Kamers’ worden volgende 5 functies toegekend.  In de eerste plaats is het huis een ontmoetingspunt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of ervaringen met geestelijke gezondheidszorg.  Het huis dient ook als coördinatiecentrum voor ervaringsdeskundigheid en zal de uitvalsbasis zijn van de herstelacademie als aanbieder van vormingen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.   In het Huis met de Vele kamers zullen ook initiatieven genomen worden die positieve beeldvorming en destigmatisering van de psychische kwetsbaarheid bevorderen. Een vijfde functie situeert zich in het zgn. ‘kwartiermaken’, de sensibilisering van organisaties allerhande om mensen met een psychische kwetsbaarheid welkom te heten.

Troeven

Het ‘Huis met Vele Kamers’ is een uniek project, het eerste in Vlaanderen. De samenwerking tussen verschillende actoren uit de regio brengt heel wat expertise binnen.  Zowel professionals en ervaringswerkers gaan er aan de slag, maar het is de bedoeling dat het project zoveel mogelijk geleid wordt door mensen uit de doelgroep (“consumer-run”).  Zowel cliënten als hun context worden betrokken tijdens activiteiten.  Het ‘Huis met Vele Kamers’ streeft naar het duurzaam implementeren en borgen van de herstelvisie.