• Home
  • Hoe verloopt een behandeling?

Hoe verloopt een behandeling?

In bovenstaand filmpje geven we een overzicht van de belangrijke momenten in de behandeling.

Afhankelijk van de problematiek, kom je op één van behandelafdelingen terecht. Het gespecialiseerd therapeutisch aanbod van elke afdeling krijgt vorm in een persoonlijk behandelplan. Een opname in het ziekenhuis verloopt in fasen: een observatiefase, een behandelingsfase en een ontslagfase.

In de observatiefase proberen we samen zicht te krijgen op de problemen en de verwachtingen. In de behandelingsfase werken we actief aan genezing of beheersing van de problemen. In de ontslagfase bereiden we het ontslag zorgvuldig voor. Op elke afdeling staat een interdisciplinair team in voor uw behandeling.

Na het ontslag houdt onze zorg niet op: er zijn tal van mogelijkheden tot nazorg. Voor verdere toelichting, vragen en suggesties staan de teamleden van de afdeling ter beschikking.