• Home
 • Het zorgcircuit psychosenzorg

Het zorgcircuit psychosenzorg

Waarom een zorgcircuit ?

Binnen de regio zijn verschillende organisaties actief met een engagement voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid.  Daarom hebben zij de handen in elkaar geslaan om een flexibel, gedifferentieerd een efficiënt hulpverleningsaanbod uit te werken.

De partners

De partners die zich daarvoor geëngageerd hebben zijn :

 • PZ Onzelievevrouw, Brugge
 • PC Sint-Amandus, Beernem
 • AZ Sint-Jan, Brugge-Oostende
 • AZ Sint-Lucas, Brugge
 • PVT Sint-Augustinus, Brugge
 • PVT De Ent, Torhout
 • Inghelburch, Centrum voor Revalidatie, Brugge
 • CGG, Noord-West-Vlaanderen
 • MVIP, Mobiel Vroeg Interventieteam Psychose
 • PET, Psychiatrisch Expertiseteam

Doelstellingen

Het zorgcircuit wil de zorg, behandeling en ruimere herstelondersteuning voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid en hun familie meer toegankelijk en doeltreffend maken.
Het gezamenlijk streefdoel van het Zorgcircuit Psychose Noord-West-Vlaanderen is : elke zorgvrager met een psychotische kwetsbaarheid tijdig het meest passende antwoord bieden zowel qua inhoud, vorm als plaats van de zorg. Daarbij worden overgangen in de ondersteuning en behandeling zo naadloos mogelijk gemaakt.

De partners van het zorgcircuit engageren zich om daartoe alle essentiële elementen en noodzakelijke randvoorwaarden uit te bouwen.
Er wordt samengewerkt zowel op casusniveau als op beleidsniveau.

Verwezelijkingen

Het zorgcircuit heeft daarheen de tijd ook diverse gezamenlijke projecten ontwikkeld.
Zo is er

Het mobiel vroeg interventieteam psychose

De ondersteuning van families van mensen met een psychotische kwetsbaarheid via

 • De Stem, praatkaffee psychose
 • InfoP : info- en gespreksgroepen
 • Compas : copingcursus

Het gezamenlijk delen en organiseren van vormingen en trainingen.

We verwijzen U graag naar de website

www.verbindendsprekenmetpsychose.com