• Home
  • Het Psychiatrisch Verzorgingstehuis de Brugghe

Het Psychiatrisch Verzorgingstehuis de Brugghe

Doelgroep

Het psychiatrisch verzorgingstehuis  (PVT) De Brugghe staat open voor:

personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis die:

  • geen ziekenhuisbehandeling vergt;
  • niet in aanmerking komen voor beschut wonen;
  • geen  nood hebben aan een ononderbroken psychiatrisch toezicht;
  • nood  hebben aan een continue begeleiding.

personen met een mentale beperking die:

  • geen  ziekenhuisbehandeling vergt;
  • niet in aanmerking komen voor beschut wonen;
  • niet  in aanmerking komen voor een opname in een medisch pedagogische instelling;
  • geen nood hebben aan een ononderbroken psychiatrisch toezicht;
  • nood hebben aan een continue begeleiding.

Het PVT De Brugghe begeleidt gestabiliseerde psychiatrische patiënten die op het ogenblik van opname niet in aanmerking komen voor een andere woon- of verblijfsvorm.

Doelstellingen

In het Psychiatrisch Verzorgingstehuis ligt het accent op begeleiding en aangepaste zorg en niet meer op behandeling van de psychiatrische pathologie.  De aandacht wordt verlegd van ziekte naar gezonde mogelijkheden en kwaliteit van leven.  Het Psychiatrisch Verzorgingstehuis biedt een woonvorm aan mensen die voordien psychiatrisch behandeld zijn maar nog deze verdere omkadering nodig hebben.

Behandelaanbod

De dagactiviteiten en vrijetijdsbesteding in het PVT steunen op de individuele interesses, wensen en mogelijkheden van elke bewoner. Dit betekent dat er naar gestreefd wordt om de bewoners binnen hun intrinsieke mogelijkheden en op hun niveau een ‘normaal’ leven te laten leiden met duidelijke herkenningspunten uit het ‘gewone’ leven. Er is inspraak en eigen keuzemogelijkheid volgens de individuele capaciteiten.  Naast een hele reeks groepsactiviteiten wordt elke bewoner ook individueel gestimuleerd en begeleid met de nadruk op het optimaliseren van de zelfstandigheid.

Visie

Het aanbod van het Psychiatrisch Verzorgingstehuis is gestoeld op de visie van de integrale rehabilitatie.