• Home
  • Dagbehandeling voor mensen met een verslaving (Afdeling 10)

Dagbehandeling voor mensen met een verslaving (Afdeling 10)

Doelgroep

Het dagbehandelaanbod voor verslavingsproblemen is een ambulant behandeltraject voor personen die hun problematisch middelengebruik willen stoppen met intensieve professionele hulp maar zonder ziekenhuisopname. Wie huisvesting heeft, een steunende sociale context en over een aantal handvatten beschikt om het gebruik enigszins onder controle te houden, kan de behandeling volgen als dagpatiënt.

Daarnaast biedt de afdeling ook een vervolgbehandeling op een ziekenhuisopname – het residentiële traject – voor personen die ver genoeg in hun resocialisatieproces gevorderd zijn waardoor zij dagpatiënt kunnen worden.

Het dagbehandelingsprogramma voor verslaving staat open voor mannen en vrouwen van 18 tot 60 jaar.

Doelstellingen

Het middelengebruik stoppen en opnieuw controle verwerven over de verschillende domeinen van het eigen leven zijn de hoofddoelstellingen.

De afdeling geeft ruimte en tijd om zich op dit eigen veranderingsproces te concentreren. Dagpatiënten kunnen nieuw aangeleerde vaardigheden ook oefenen in hun dagelijks leven buiten het ziekenhuis: de band met het thuismilieu en de familie blijft immers intact.

Het therapieaanbod verschilt naargelang de behandelfase. Een gespecialiseerd behandelteam – multidisciplinair samengesteld uit een psychiater, een psycholoog, verpleegkundigen, een maatschappelijk werker, groepsbegeleiders, een creatief- en een bewegingstherapeut – voorziet in een gefaseerd behandelprogramma.

  • Motivatiegroep (4 weken). In de motivatiefase vormen ontwenning, diagnostiek en motivationeel proces het zwaartepunt van het programma. De patiënten krijgen informatie over verslaving, ze leren moeilijke momenten herkennen en ermee omgaan. Zo kunnen ze een persoonlijke en geëngageerde keuze voor een gezondere levensstijl ontwikkelen.
  • Veranderingsgroep (6 weken). Deze behandelfase is in de eerste plaats gericht op het ontwikkelen van vaardigheden om beter met risicosituaties om te gaan. Sociale en relationele vaardigheidstraining, hervalpreventie, zelfcontroletechnieken en het ontwikkelen van alternatief gedrag maken hiervan deel uit. De onderliggende problemen worden aangepakt in modules, dit is een therapieaanbod op maat.
  • Balansgroep (6 weken). De resocialisatiefase is gericht op het bestendigen van de bereikte verandering en bereidt de patiënten voor op een volledige terugkeer in de samenleving. Het uitbouwen en actief onderhouden van bestaande en nieuwe contacten in de eigen leefwereld staan hier centraal.
  • Nazorggroep. Na hun ontslag kunnen ex-patiënten gedurende een jaar tweewekelijks blijven samenkomen op dinsdagavond. De doelstellingen zijn hier: de bereikte resultaten volhouden, de kans op terugval verminderen en het integreren van de aangeleerde vaardigheden in het dagelijks leven. Kortom, het ondersteunen van de maatschappelijke integratie.

Visie

Omdat de visie op verslavingsproblemen holistisch is, is het behandelaanbod gebaseerd op een eclectisch model dat verschillende therapeutische stromingen integreert. De behandeling is grotendeels evidence based en steunt vooral op de cognitieve gedragstherapie.