Dagbehandeling voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid (afdeling 20)

Doelgroep

De patiëntengroep in de dagafdeling (afdeling 20) bestaat uit 2 groepen.

Enerzijds is een dagklinische opname mogelijk voor psychotische patiënten met inschakeling in een psychotherapeutische groepsprogramma. In deze patiëntengroep is de psychotische problematiek nog relatief acuut en recent. De dagklinische opname kan rechtstreeks aangevraagd worden, maar kan ook een vervolg zijn van een residentiële opname.

Anderzijds biedt de afdeling ook een programma voor dagklinische vervolgbehandeling en resocialisatie voor psychotische patiënten.

Beide programma’s staan open voor jongeren, volwassenen en ouderen.

De dagafdeling is elke weekdag geopend van 8.15 uur tot 16.15 uur, met uitzondering van woensdagnamiddag.

Doelstellingen

Er wordt vertrokken van de individuele noden van een patiënt in de begeleiding van het therapeutisch behandelproces. Doelstelling is om de psychotische symptomen verder te stabiliseren, mogelijkheden te exploreren en bij te dragen tot het heropnemen van maatschappelijke rollen.

Behandelaanbod

Het behandelaanbod voor de groep met acute en eerste psychose is gebaseerd op volgende pijlers

• diagnostiek op indicatie
• individuele behandeling op maat
• aangepast multidisciplinair therapie-aanbod 
• belangrijk gewicht aan psychopathologie en verwerking
• combinatie mogelijk met werk
• netwerkoverleg met externe partners
• afbouw en nazorg in overleg met patiënt en familie

Het behandelaanbod voor de groep met vervolgbehandeling en resocialisatie is gebaseerd op volgende pijlers

• intensieve samenwerking met andere partners
• aandacht voor context en netwerk
• terug opbouwen maatschappelijke rollen
• soms prothesefunctie
• sterk ondersteunend en belang van aanbieden dagstructuur
• therapie-aanbod  (tekst Passerelle en CWC) is breed

Visie

De behandeling van de psychotische patiënt is gericht op het versterken van zijn/haar draagkracht én verminderen van zijn/haar draaglast. De behandeling is gebaseerd op het stress-kwetsbaarheidsmodel.